http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

TT liên tịch liên quan đến hoạt động công chứng

 

Thông tư liên tịch liên quan đến hoạt  động công chứng

STT

Loại văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Văn bản/trích yếu

1

Thông tư liên tịch

04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT

13/06/2006

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

2

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-BTP-BTNMT

13/06/2006

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

3

Thông tư liên tịch

05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

16/06/2005

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

4

Thông tư liên tịch

55/2005/TTLT/BNV-VPCP

06/05/2005

Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

5

Thông tư liên tịch

04/2005/TTLT/BTP-BNV

05/05/2005

Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức

6

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT/NHNN-BTP

05/02/2002

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg

7

Thông tư liên tịch

12/2000/TTLT/NHNN- BTP-BTC-TCĐC

22/11/2000

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính

Hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

8

Thông tư liên tịch

62/2000/TTLT/BNN-TCĐC

06/06/2000

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Địa chính

Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp