http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Quyết định liên quan đến công chứng

QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

 

 

STT

Loại văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Văn bản/trích yếu

1

Quyết định

233/2005/QĐ-TTg

26/09/2005

Thủ tướng Chính phủ

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên