http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Nghị định liên quan đến hoạt động công chứng

Nghị định liên quan đến hoạt động công chứng

 

 

 

STT

Loại văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Văn bản/trích yếu

1

Nghị định

163/2006/NĐ-CP

29/12/2006

Chính phủ

Về giao dịch bảo đảm

2

Nghị định

76/2006/NĐ-CP

02/08/2006

Chính phủ

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

3

Nghị định

43/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Chính phủ

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

4

Nghị định

17/2006/NĐ-CP

27/01/2006

Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

5

Nghị định

53/2005/NĐ-CP

18/04/2005

Chính phủ

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo Chính phủ

6

Nghị định

05/2005/NĐ-CP

18/01/2005

Chính phủ

Về bán đấu giá tài sản

7

Nghị định

182/2004/NĐ-CP

29/10/2004

Chính phủ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

8

Nghị định

62/2003/NĐ-CP

06/06/2003

Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp

9

Nghị định

85/2002/NĐ-CP

25/10/2002

Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của tổ các chức tín dụng

10

Nghị định

81/2001/NĐ-CP

05/11/2001

Chính phủ

Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam