http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Luật liên quan đến công chứng

STT

Loại văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Văn bản/trích yếu

1

Luật

82/2006/QH11

29/11/2006

Quốc hội

Luật công chứng

2

Luật

63/2006/QH11

29/06/2006

Quốc hội

Luật kinh doanh bất động sản

3

Luật

58/2005/QH11

29/11/2005

Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo (2005)

4

Luật

36/2005/QH11

14/06/2005

Quốc hội

Luật thương mại

5

Luật

51/2001/QH10

01/10/2004

Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo (2004)

6

Luật

13/2003/QH11

26/11/2003

Quốc hội

Luật đất đai

7

Luật

24/2000/QH10

09/12/2000

Quốc hội

Luật kinh doanh bảo hiểm

8

Luật

09/1998/QH10

02/12/1998

Quốc hội

Luật khiếu nại tố cáo