http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Ngày 14/6/2013 Chi bộ Văn phòng công chứng Long Biên đã tổ chức Sơ kết hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã lựa chọn được 7 cá nhân tiêu biểu (4 Đảng viên, 3 quần chúng) đã có thành tích trong “học tập và

Ngày 14/6/2013 Chi bộ Văn phòng công chứng Long Biên đã tổ chức Sơ kết hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã lựa chọn được 7 cá nhân tiêu biểu (4 Đảng viên, 3 quần chúng) đã có thành tích trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tin nổi bật