http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Hợp đồng mua bán chuyển nhượng tặng cho nhà đất

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/ CHUYỂN NHƯỢNG/ TẶNG CHO NHÀ ĐẤT
XIN QUÝ KHÁCH NHẬP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN SAU


I. THÔNG TIN NHÂN THÂN CÁC BÊN:
1. Bên bán/chuyển nhượng/tặng cho:
Họ và Tên:    

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:                 , ngày cấp:             , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    

Họ tên vợ / chồng:                                     (nếu đã kết hôn)

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:                 , ngày cấp:               , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    

2. Bên mua/nhận chuyển nhượng/được tặng cho:
Họ và Tên:    

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:               , ngày cấp:               , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    

Họ tên vợ / chồng:                  (nếu đã kết hôn)


Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:                  , ngày cấp:                , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    


II. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN GIAO DỊCH:
Chủ sử dụng đất/sở hữu nhà được cấp giấy chứng nhận:    

Địa chỉ nhà ở/đất ở theo Giấy chứng nhận:    

Số GCN:                      Mã số GCN:    

Số vào sổ cấp GCN/Số hồ sơ gốc:     


Cơ quan cấp giấy:                         , ngày cấp:    

Diện tích đất    

Hình thức sử dụng:
+ SD chung:      m 2

+ SD riêng:      m 2

Mục đích sử dụng:  

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
+ Loại nhà:     
+ Cấp (hạng) nhà:    

+ Tổng diện tích sử dụng:     
+ Diện tích xây dựng:    

Ngày đăng ký thay đổi chủ sở hữu hoặc các thay đổi khác:    

III. CÁC THỎA THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG:
Giá mua bán, chuyển nhượng:    

Phương thức giao tiền:    

Thời gian giao tiền (đã giao hay chưa giao):    

Thời gian giao tài sản (đã giao hay chưa giao):    

Bên nào nộp phí công chứng Hợp đồng:    

Bên nào nộp thuế, lệ phí sang tên quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở:    

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CÔNG CHỨNG:
Thời gian: Giờ:      ,phút:      ,ngày:    

Địa điểm:    

V. NGƯỜI GỬI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG:
Họ và Tên: *    

Điện thoại: *    

Di động: *    

Email: *    

Gửi   Làm lại