http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Hợp đồng ủy quyền

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
XIN QUÝ KHÁCH NHẬP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN SAU


I. THÔNG TIN NHÂN THÂN CÁC BÊN:

1. Bên ủy quyền:

Họ và Tên:    

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:             , ngày cấp:             , nơi cấp:   

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    

Họ tên vợ / chồng:                  (nếu đã kết hôn)

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:                 , ngày cấp:                , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:   

2. Bên được ủy quyền:

Họ và Tên:    

Ngày tháng năm sinh:    

Số CMND / Hộ chiếu:                , ngày cấp:             , nơi cấp:    

Địa chỉ theo sổ hộ khẩu:    

II. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN GIAO DỊCH:

1. Nếu ủy quyền nhà đất
Chủ sử dụng đất/sở hữu nhà được cấp giấy chứng nhận:    

Địa chỉ nhà ở/đất ở theo Giấy chứng nhận:    

Số GCN:               Mã số GCN:    

Số vào sổ cấp GCN/Số hồ sơ gốc:    

Cơ quan cấp GCN:             , ngày cấp:             

Diện tích đất    

Hình thức sử dụng:
+ SD chung:      m 2

+ SD riêng:      m 2

Mục đích sử dụng:    

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
+ Loại nhà:     
+ Cấp (hạng) nhà:    

+ Tổng diện tích sử dụng:     
+ Diện tích xây dựng:    

Ngày đăng ký thay đổi chủ sở hữu hoặc các thay đổi khác:    

2. Nếu ủy quyền xe ôtô:
Tên chủ sở hữu:    

Loại xe:    

Màu sơn:    

Số khung:                    / Số máy:    

Biển số:                       /Giấy ĐK xe ô tô số:    

Nơi cấp giấy ĐK xe:    

Ngày cấp giấy ĐK xe:    

III. NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:
1. Nội dung ủy quyền:

2. Thời hạn ủy quyền:

IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM CÔNG CHỨNG:
Thời gian: Giờ:      ,phút:     ,ngày:    

Địa điểm:    

V.NGƯỜI GỬI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG:
Họ và Tên: *    

Điện thoại: *    

Di động: *    

Email: *    

Gửi   Làm lại