http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Thủ tục, giấy tờ của bên ủy quyền

I.

THỦ TỤC, GIẤY TỜ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1.

- Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu.

- Đăng ký kinh doanh, Biên bản họp sáng lập viên, Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với tổ chức).

 

2.

- Căn cứ pháp lý để thực hiện việc UQ như Giấy chứng nhận quyền SD đất hoặc Giấy CN QSH nhà và QSD đất, Giấy tờ sở hữu các loại tài sản khác, Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, Giấy triệu tập của Tòa án, Các giấy tờ xác định quan hệ sở hữu về tài sản như: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Quyết định hoặc bản án ly hôn; văn bản thừa kế; hợp đồng tặng cho; văn bản thoả thuận về tài sản chung, riêng hoặc các giấy tờ liên quan khác…

 

3.

Bản sao Sổ Hộ khẩu gia đình (trường hợp đối tượng của ủy quyền là bất động sản)

 

II.

THỦ TỤC, GIẤY TỜ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

1.

Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

 

2.

- Sổ Hộ khẩu gia đình (đối với trường hợp đối tượng ủy quyền là Bất động sản).

- Đăng ký kinh doanh, Biên bản họp sáng lập viên hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với tổ chức).

 

 

Ghi chú:

- Người yêu cầu công chứng nộp bản phôtô (không cần chứng thực bản sao) các giấy tờ nói trên và mang bản chính để đối chiếu khi đến ký công chứng.

- Văn phòng công chứng Long Biên sẽ tiến hành soạn thảo Hợp đồng/giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.