Công Chứng Hợp đồng

- Công chứng hợp đồng mua bán nhà.

- Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản.

- Công chứng hợp đồng thuê nhà.

- Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản.

- Công chứng hợp đồng ủy quyền.

- Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.

- Công chứng hợp đồng kinh tế.

- Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản.

- Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản.

- Công chứng hợp đồng bảo lãnh.

- Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài.

- Công chứng giấy uỷ quyền.

- Công chứng di chúc.

- Nhận giữ di chúc.

- Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

- Công chứng văn bản khai nhận di sản.

- Công chứng việc từ chối nhận di sản.

- Công chứng hợp đồng, giao dịch khác.

- Cấp bản sao văn bản hợp đồng, giao dịch lưu giữ

tại VP CC Long Biên

  • Print