http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

MẤU PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

Mẫu số 01/PYC/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Hà Nội, ngày..........tháng......... năm 20.....

 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN

 

Kính gửi: Văn phòng công chứng Long Biên 

Họ và tên người yêu cầu/Tên tổ chức:

................................................................................................................................

CMND/Hộ chiếu số:...............................do............................cấp ngày.

Địa chỉ (Thường trú/Tạm trú/Trụ sở):

 

Số điện thoại: ............................................ ............Fax:

Yêu cầu công chứng về:

 

Địa điểm yêu cầu công chứng: Tại Văn phòng công chứng Long Biên, địa chỉ: 168 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

 

 Các giấy tờ nộp kèm theo phiếu này gồm có:

1. Bản sao: CMND, hộ khẩu

 

.

2.. Bản sao giấy chứng nhận về tài sản:

 

3. Các loại giấy tờ khác .........................................................................................

...............................................................................................................................

 

 

.

Thời gian nhận phiếu.....................................giờ.................ngày

 

NGƯ­­ỜI NHẬN PHIẾUNGƯỜI NỘP PHIẾU