http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Ban Lãnh Đạo

1.    Ông Nguyễn Địch Minh 
  Công chứng viên, Trưởng văn phòng, Bí thư chi bộ

 
2.    Ông Đỗ Văn Thanh
   Công chứng viên, PhóTrưởng Văn phòng, chủ tịch công đoàn

 
3.    Ông Trịnh Quang Tuấn
  Phó Trưởng Văn phòng, Ủy viên ban chấp hành công đoàn